کنترل فرمان

کنترل فرمان وینکا را می توان به عنوان بهترین نمونه داخلی آن معرفی کرد، این محصول قابلیت استفاده در خودرو هایی که کنترل فرمان فابریک ندارند را دارا می باشد و با استفاده از این محصول خطر و احتمال تصادفات به علت عدم تمرکز برروی رانندگی و توجه بی مورد به مالتی مدیا کاهش می یابد، پاسخگویی و قطع تماس های تلفنی از روی کنترل فرمان و جا به جایی راحت تر آهنگ ها با استفاده از کنترل فرمان.