پاور شیشه

با پاو شیشه وینکا دیگر نگران پایین ماندن شیشه خودرو نباشید، پاور های قدرتمند ما با استفاده از سوکت فابریک خودرو برروی خودرو های شما نصب می شود تا شما دیگر نگران پایین ماندن شیشه خودرو قبل از پیاده شدن از ماشین نباشید، بالا رفتن شیشه ها به صورت اتوماتیک، دارای حسگر برای جلوگیری از شکستن شیشه ماشین.