دوربین

دوربین های وینکا، به منظور دید کامل تر شما برای تمامی خودرو ها طراحی شده است و شما می توانید این محصول را با مانیتورهای خود متصل کنید تا تمامی تصاویر را برروی مانیتور دریافت کنید، قابل نصب در جلو و عقب خودرو، دارای دوربین دید در شب و تا 170 درجه اویه دید و همینطور دارای خط کشی دقیق تا مانع می باشد.