سنسور

سنسور های وینکا با حساسیت و دقت بالا به شما برای تشخیص موانع کمک می کند. شما با استفاده از سنسور عقب می توانید فاصله خود را تا مانع تشخیص داده و از ایجاد هرگونه مشکل برای خودرو و تصادفات احتمالی جلوگیری کنید، قابل استفاده برای سپر جلو و عقب، در دو نوع 4 و 2 حالته به صورت دلخواه، هشدار دهنده صوتی برخورد با موانع.